Valdybos posėdžių dokumentai

2010 09 16 valdybos posėdžio protokolas

 

2011 03 01 valdybos posėdžio protokolas

 

2012 10 17 valdybos posėdžio protokolas

 

2013 11 08 valdybos posėdžio protokolas

 

2016 02 01 valdybos posėdžio dokumentai:

Darbotvarkė:

1.      Dėl  Anykščių rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos administravimo grupės darbo reglamento patvirtinimo.

2.      Dėl Anykščių rajono vietos veiklos grupės automobilio, naudojamo pagal panaudos sutartį, naudojimo tvarkos patvirtinimo.

3.      Dėl ARVVG VPS administravimo išlaidų (veiklos išlaidų) patvirtinimo.

4.      Vietos plėtros strategijos administravimo darbuotojų – VPS administravimo vadovo ir VPS administratoriaus paskyrimo.

Protokolas

Dalyvių sąrašas

 

2016 03 21 valdybos posėdžio dokumentai:

Darbotvarkė:

1. Vietos plėtros strategijos administravimo darbuotojo - VPS finansininko paskyrimas

Protokolas

Dalyvių sąrašas

 

2016 09 15 valdybos posėdžio dokumentai:

Darbotvarkė:

VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidų patvirtinimas

Protokolas

Dalyvių sąrašas

 

2016 10 10 valdybos posėdžio dokumentai:

Darbotvarkė:

1. Dėl Anykščių rajono kaimo vietovių 2014-2020 m. plėtros strategijos tikslinimo.

Protokolas

Dalyvių sąrašas

 

2017 02 01 valdybos posėdžio dokumentai:

Darbotvarkė:

1. Dėl Anykščių rajono VVG kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2016 metus patvirtinimo.

Protokolas

Dalyvių sąrašas

 

2017 04 04 valdybos posėdžio dokumentai:

Darbotvarkė:

1. Dėl Anykščių rajono vietos veiklos grupės pavyzdinės užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos formos ir tikrinimo klausimyno patvirtinimo

Protokolas

Dalyvių sąrašas