2019-06-18 Informacija apie gautas paraiškas

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Paraiškos atpažinties (registracijos) kodas (nurodomas VPS vykdytojos VP paraiškos registravimo metu suteiktas VP atpažinties kodas) 

Vietos projekto pavadinimas

(nurodoma pagal VP paraiškos 2.1 eilutę  

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti, Eur (nurodoma pagal kaimo vietovių ar dvisektorės VVG VP paraiškos 2.6 eilutę /

Finansavimo šaltinis (nurodoma pagal VP paraiškos duomenis EŽŪFKP ar EJRŽF) 

 

Vietos projekto rūšis ir porūšis (nurodoma pagal VP paraiškos 2.2 eilutę)  

Pavadinimas (jei pareiškėjas juridinis asmuo) / vardas, pavardė (jei pareiškėjas fizinis asmuo)

Registracijos kodas (pagal VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenis) (jei pareiškėjas juridinis asmuo) / asmens kodas (jei pareiškėjas fizinis asmuo) ir ūkio registracijos Nr. (jeigu pareiškėjas ūkininkas)

1

2

3

4

5

6

7

8

  1. 1.      VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas „LEADER-19.2-6.4

1.1.

Lina Sabaliauskienė

 

ANYK-LEADER-5C-D-4-1-2019

Kompleksinių kaimo turizmo paslaugų plėtra sodyboje „Tarp liepų“, pritaikant ūkio pastatus turizmui papildant paslaugų paketą inovatyviomis pramogomis

50 000,00

EŽŪFKP

paprastas

1.2.

UAB Aktyvaus poilsio centras

 

ANYK-LEADER-5C-D-4-2-2019

Veiklos plėtra

48 000,00

EŽŪFKP

paprastas

1.3.

Inga Kilčiauskienė

 

ANYK-LEADER-5C-D-4-3-2019

Sodybos „Žalioji stotelė“ paslaugų plėtra

43 504,41

EŽŪFKP

paprastas

1.4

Marijus Rindzevičius

 

ANYK-LEADER-6A-D-4-5-2019

Stovyklavietės paslaugų plėtra Jononių km.

36 993,62

EŽŪFKP

paprastas

1.5.

UAB „Nasvė“

 

ANYK-LEADER-5C-D-4-6-2019

UAB „Nasvė“ verslo plėtra

50 000, 00

EŽŪFKP

paprastas

2. VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas „LEADER-19.2-6.2

2.1

MB „Aliejai ir ekstraktai“

 

ANYK-LEADER-6A-D-4-4-2019

MB „Aliejai ir ekstraktai“ veiklos pradžia

49 847, 58

EŽŪFKP

paprastas

2.2.

UAB „Narantis“

 

ANYK-LEADER-6A-D-4-7-2019

UAB „Narantis“ verslo pradžia

49 250,00

EŽŪFKP

paprastas