2018-07-18 Kviečiamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Vietos projektų atrankos komisijos posėdis įvyks 2018 m. liepos mėn. 26 d. 10.00 val., Anykščių rajono VVG patalpose, adresu K. Ladigos g. 1, 207 kab., Anykščiai.

           PRELIMINARI  DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Anykščių rajono vietos veiklos (toliau – ARVVG) grupės atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
  2. Dėl ARVVG vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.
  3. Dėl I kvietimo pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas „LEADER-19.2-6.4“ vietos projektų atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.