2018-06-25 Renginys apie socialinį verslą

RENGINIO METU KALBĖSIME APIE:
- praėjusio Europos sąjungos laikotarpio gerąsias investavimo praktikas ir kaip jas galima pritaikyti kuriant socialiniu ir finansiniu požiūriu tvarius ateities projektus;

- tai, kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą;

- finansinio laikotarpio galimybes, kurios gali būti pasitelktos kuriant socialinius verslus ir socialines inovacijas;

- kaip sukurti efektyvų santykį su vietos savivalda, kuriant ir stiprinant socialines inovacijas.

RENGINIO PROGRAMA:

08:00 – 08:45 Įvadas į socialinį verslą ir socialines inovacijas

08:45 – 09:30 Gerosios Europos sąjungos investicinės praktikos - gerųjų praktikų analizė

09:30 – 11:00 Kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą? Inovacijų kūrimo metodai

11:00 – 12:00 Finansinio laikotarpio galimybės socialiniam verslui – resursų žemėlapis

Veikla vykdoma pagal projektą:
„Kurk lokaliai“, Projekto Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0046,
Finansuojamą iš Europos sąjungos socialinių fondų lėšų.