2017-04-24 Visuotinis VVG susirinkimas

13.30-14.00

Registracija

14.00-14.05

Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas

14.05-14.10

Visuotinio susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

14.10-14.15

Dėl Anykščių rajono vietos veiklos grupės veiklos metinės ataskaitos už 2016 m

14.15-14.20

Dėl Anykščių rajono vietos veiklos grupės finansinės ataskaitos už 2016 m

14.20-14.30

Dėl naujų asmenų priėmimo į Anykščių rajono vietos veiklos grupę

14.30-14.40

Organizacijos valdybos rinkimai

14.40-15.20

Informacija dėl vietos veiklos projektų

15.20-15.30

Visuotinio susirinkimo uždarymas